Karaoke Voohooo Đỉnh cao

31 Cao Thắng, Phường 2 - Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (08) 627 18800

Liên hệ với chúng tôi
Ý kiến của bạn giúp chúng tôi nâng cao chất lượng phục vụ và hoàn thiện dịch vụ
Gửi
Karaoke Voohooo Đỉnh cao

31 Cao Thắng, Phường 2 - Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (08) 627 18800

photo of Voohooo Voohooo Videoke Karaoke
Digital Millenium Entertainment
Cao Thang
Ho Chi Minh , 70000 Vietnam
08 6271 8800
entertainment, videoke

This hCard created with the hCard creator.