Tất cả nằm
trong lòng bàn tay

Voohooo app làm cho mọi trải nghiệm đều trở nên dễ dàng. Mọi thứ đều được điều khiển qua một chú chạm tay.

Khả năng tìm kiếm thần thánh

Tìm bài hát siêu nhanh!
Tìm bằng tên bài hát, tên ca sĩ thậm chí chỉ là một đoạn lời bài hát.

Hát thôi hay là thu hình?

Chỉ đơn giản là hát hết mình với đám bạn, hay cùng tạo nên một siêu phẩm MV- tất cả được quyết đinh bằng một cú chạm.

Tuỳ biến
danh sách chờ

Nhìn những bài hát đã chọn,
cân nhắc và thay đổi bất kì lúc nào.

Âm lượng và tông

Sai âm lượng hay lệch tông,
điều chỉnh đơn giản như ăn kẹo đâu cần kĩ thuật viên nữa.

Chỉnh sửa và chia sẻ

Hãy chọn 1 phút trình diễn tuyệt vời nhất của bạn, chia sẻ và trở thành ngôi sao nào!!

photo of Voohooo Voohooo Videoke Karaoke
Digital Millenium Entertainment
Cao Thang
Ho Chi Minh , 70000 Vietnam
08 6271 8800
entertainment, videoke

This hCard created with the hCard creator.